جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • دسترسی سریع
  • طبقه بندی مناقصه‎ها / مزایده‎ها
  • مناقصه عمومی
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   سازمان برگزار کننده: ورزش و جوانان

   فراخوان عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه نوبت اول ردیف نام پروژه شماره مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات مبلغ برآورد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1 تکمیل سالن ورزشی برزنه 200971391000009 5،802،994،337 ریال 290،149،717 ریال اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی در نظردارد مناقصه عمومی پروژه تکمیل سالن ورزشی برزنه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 2/3/97 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ 7/3/97 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 8 صبح روز شنبه 19/03/97 زمان بازگشایی پاکتها:ساعت10 روز تاریخ 19/03/97 اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:آدرس:کمربندی مدرس کوچه تاک اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی تلفن05832226682 واحدفنی و مهندسی- امورپیمان و قراردادها

   سازمان برگزار کننده: اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی
خراسان شمالی - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,094,553
تعداد بازدید امروز : 56
تعداد بازدید دیروز : 0
آخرین به روزرسانی : 1398/09/13
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.