جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • تکمیل سالن چند منظوره راز

   فراخوان عمومی یک مرحله ای مناقصه نوبت دوم

   تکمیل سالن چند منظوره راز

   تکمیل سالن چند منظوره راز

   تکمیل سالن چند منظوره راز

   فراخوان عمومی یک مرحله ای مناقصه نوبت دوم
   ردیف
   نام پروژه
   شماره مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات
   مبلغ برآورد
   مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
   1
   تکمیل سالن چند منظوره راز
   200971391000009
   14،316،768،969 ریال
   715،838،449 ریال
   اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی در نظردارد مناقصه عمومی پروژه تکمیل سالن ورزشی برزنه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 2/3/97 می باشد.
   مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10 روز سه شنبه8/03/97 تا تاریخ 15/3/97
   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:ساعت 10 صبح روز یکشنبه 27/03/97
   زمان بازگشایی پاکتها:ساعت10 روز تاریخ 28/03/97
   اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:آدرس:کمربندی مدرس کوچه تاک اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی تلفن05832226682
   واحدفنی و مهندسی- امورپیمان و قراردادها
   اخبار مرتبط
خراسان شمالی - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 752,106
تعداد بازدید امروز : 130
تعداد بازدید دیروز : 572
آخرین به روزرسانی : 1397/10/19
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.